دومین سالگرد در گذشت مادری دلسوز، مهربان و همسری فداکار، مرحومه حاجیه خانم ایران دخت محمد حسن، همسر گرامی مرحوم حاج محمود حسنی کیا و مادر اخوان حسنی کیا
دومین سالگرد در گذشت مادری دلسوز، مهربان و همسری فداکار، مرحومه حاجیه خانم ایران دخت محمد حسن، همسر گرامی مرحوم حاج محمود حسنی کیا و مادر اخوان حسنی کیا

مادرم به هر جا مینگریم خاطره ای از تو در خیال ما شکل میگیرد. دو سالی است که سنگ صبور خود را از دست داده ایم و نگاه پاکش را دیگر نمی یابیم. چه سخت است فراق کسی که یاد و روحش همیشه در کنار ماست و او خود نیست.

دومین سالگرد درگذشت مادری دلسوز و همسری فداکار

حاجیه خانم ایراندخت  محمدحسن، همسر مرحوم  حاج محمود حسنی کیا را به اطلاع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان  محترم می رسانیم.

به همین مناسبت مراسم یادبود آن مرحومه روز جمعه ۳۱/۲/۱۴۰۰  از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ بر سر مزار آنمرحومه  واقع در قطعه ۲۵۰ ردیف ۴۹  شماره ۵۶  برگزار می گردد.

حضور پر محبت شما دوستان و بستگان عزیز باعث شادی روح آن مرحومه و تسکین خاطر بازماندگان خواهد شد.

از طرف خانواده  های حسنی کیا، محمدحسن  و سایر  وابستگان

 

ایثارپرس برای آنمرحومه از خداوند متعال درخواست رحمت روزافزون می نماید و برای بازماندگان بویژه برادر رزمنده و جانباز مصطفی حسنی کیا سلامتی و موفقیت خواستار است.

  • نویسنده : شفیق فکه، شبکه ایثار
  • منبع خبر : ایثارپرس