غیب شدن شهید مدافع حرم اصغر فلاح پیشه
غیب شدن شهید مدافع حرم اصغر فلاح پیشه

هفته دفاع مقدس  سال ۱۳۹۳ فرا رسید و از رزمنده دفاع مقدس دعوت کردیم مشتاقانه به مسجد نور میدان خراسان آمد . وی به بیان خاطرات پرداخت . درباره عملیات والفجر وکربلای ۴وکربلای ۵ صبحت کرد.از امداهای عیبی والفجر۸وشکست کربلای ۴وپیروزی های کربلای ۵خاطره های خوبی تعریف کرد. قراربود درپایان مراسم قراربود هدیه ای به […]

هفته دفاع مقدس  سال ۱۳۹۳ فرا رسید و از رزمنده دفاع مقدس دعوت کردیم مشتاقانه به مسجد نور میدان خراسان آمد .

وی به بیان خاطرات پرداخت . درباره عملیات والفجر وکربلای ۴وکربلای ۵ صبحت کرد.از امداهای عیبی والفجر۸وشکست کربلای ۴وپیروزی های کربلای ۵خاطره های خوبی تعریف کرد.

قراربود درپایان مراسم قراربود هدیه ای به ایشان داده شود ؛ هرچه گشتیم وی را نیافتیم . اصغر ناگهان ناپدیدشده بود .

با اوتماس گرفتم : پس کجا هستی ؟

گفت : من رفتم ، هدیه را ازطرف من به یک نیازمندبدهید.

وی چند سال بعد در سوریه به شهادت رسید و انجا ماندگار و جاودان شد .

همرزم دفاع مقدس

محمدرضا بخشی