ارائه الگوی جامع توانمندسازی کارکنان ناجا و راهبردهای تحقق آن
ارائه الگوی جامع توانمندسازی کارکنان ناجا و راهبردهای تحقق آن

*پذیرفته شده در: همایش توانمند سازی کارکنان ناجا- بهار ۱۳۸۹-چکیده مقالات همایش – انتشارات بازرسی کل ناجا
۱ – سید جواد هاشمی فشارکی، دکتری
علوم راهبردی و مشاور عالیه پدافند غیرعامل
۲- امیر محمودزاده، دکتری زلزله و مدیریت بحران، مدیرعامل شرکت بین المللی
تحقیقاتی و مشاوره شاخص سازان
۳- هادی شهپر، کارشناس پدافند غیرعامل، شرکت بین المللی تحقیقاتی و مشاوره
شاخص سازان

چکیده

توانمندسازی کارکنان یک ابزار مدیریتی ضروری است که می توان در جهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهره وری مورد استفاده قرار داد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با دارا بودن مأموریت و وظایف ۲۶ گانه خود می بایست در شرایط عادی و بحرانی بتواند با بهینه سازی محیط، منابع انسانی، تجهیزات و همچنین با توجه به اصل توانمندسازی کارکنان به بهترین نحو خدمات ارائه نماید. وظیفه رهبران سازمان و مجموعه ناجا فراهم ساختن تسهیلاتی جهت پیاده سازی استراتژی توانمندسازی است. این استراتژی به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تغییر نگرش و رفتار کارکنان می شوند و زمینه را برای تربیت نیروهای متخصص و توانمند مهیا
می سازند. با توجه به هدف، فلسفه وجودی و مأموریت ناجا، ویژگی های ناجا و کارکنان و نقشهای آنان، می توان به پیاده سازی انواع استراتژی ها پرداخت تا بتوان با استفاده از استراتژی مناسب و متناسب با مأموریت و وظایف به الگوی جامع توانمندسازی کارکنان ناجا دست یافت.

در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از مفاهیم رفتار سازمانی، توانمندسازی،
فرهنگ سازی، بهینه سازی و با توجه به ارتباط این موضوعات با مأموریت های ناجا الگویی جامع جهت توانمندسازی کارکنان تعریف و راهبردهای تحقق به آن را مهیا نمود.

 

کلمات کلیدی

رفتار سازمانی، رفتار کارکنان، توانمندسازی، فرهنگ سازمانی، بهینه سازی و ناجا.