جنگهای ترکیبی رویکرد دهه اخیر ایالات متحده و غربیها
جنگهای ترکیبی رویکرد دهه اخیر ایالات متحده و غربیها

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی مولف کتاب “ماهیت جنگهای ترکیبی وراهکارهای دفاعی” که در پانزدهمین جشنواره اهل قلم که ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ حایز رتبه مولف برگزیده جشنواره می باشد ، در گفتگو با ایثار پرس گفت :

رشد سرسام آور فن آوری های نوین و تأثیر محصولات فن آورپایه ، مانند جنگ سایبری ، هواپیماهای بدون سرنشین ، نفربرهای هوایی و صنعت فضایی و زیردریایی‌های هسته‌ای و خودروهای تاکتیکی فوق سبک و…. تأثیر زیادی بر راهبرد و سبک جنگ داشته‌اند و بعبارتی ما با جنگهای ترکیبی یا نبرد هیبریدی [۱] ویا جنگهای چند وجهی مواجه هستیم .که انواع مختلفی از جنگ را به‌طور هم‌زمان به‌کار می‌گیرند .

این استاد دانشگاه افزود: در گذشته دشمنان برای تحقق اهداف خود، آشوب ، فتنه و یا جنگ را بکار میگرفتند و برای موفقیت در ان از سایر روشهای عملیات روانی، فرهنگی ، جاسوسی ؛ تحریم ، و….  استفاده میکردند . بعبارتی از اغلب روشهای تهدید زا در جنگ و در گیری نظامی استفاده میکردند. لکن در دو دهه اخیر، به لحاظ ارتقا علوم وفناوری ، از همه روشهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، سایبری و غیره ، بصورت موازی بهره میگیرند و بعبارتی یک جنگ تمام عیار را رقم زده تا زودتر به اهداف خود دست یابند . بعبارتی تمرکز نیرو وپرشدت بر دشمن برای دستیابی سریع تر و کاراتردنبال میشود . و این یعنی تحول در شیوه‌های مرسوم جنگ

 مولف برگزیده  پانزدهمین جشنواره اهل قلم افزود: جنگهای اخیر شاهد این سبک جنگ بوده و آینده جهان،  نشان از وقوع بحران‌های شدید  جهانی و نگرانی‌های روبه تزاید دارد . واز آنجا که نظام های بین المللی در سیطره سلطه گران می باشد ، لذا بی واهمه از پیامدهای انسانی و زیست محیطی آن از جنگ ترکیبی استفاده میکنند.

دکتر هاشمی فشارکی بیان داشت : درکتاب”ماهیت جنگهای ترکیبی وراهکارهای دفاعی” به مبانی نظری تهدید وجنگ و وجوه جنگهای پرداخته و تشذیح شده است و موضوع دفاع در جنگ‌های متعارف و نامتعارف و دفاع در برابر آن پرداخته شده وراهکارهای دفاعی مقابله با جنگهای ترکیبی ارایه شده است .

 

وی همچنین بیان داشت : جنگ یکی از پدیده‌هاست که هم به دلیل ماهیت و هم ویژگی و هم شکل عملیاتی آن دچار تحول بنیادین شده است. در جهان امروز به لحاظ پیچیدگی‌های فزاینده محیطی پدیده‌ها نیز به همان میان پیچیده و چندوجهی شده‌اند.بر همین مبنا است که امروزه جنگ ترکیبی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات نظامی و راهبردی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین شناخت مبانی، اصول، ویژگی‌‌ها و اهداف جنگ‌های ترکیبی به عنوان یکی از مصادیق جنگ‌های آینده از الزاماتی است که می‌‌تواند در سیاستگذاری کشور در اولویت قرار گیرد. ما در این کتاب تلاش داشته ایم تا با بررسی و تحلیل جنگ‌های ترکیبی آینده‌نگر از منظر جنگ نوین و واکنش­های دفاعی و امنیتی مردم بر علیه اشغال­گران به چرائی این گونه طرح‌ریزی، دفاعی را مورد بررسی و تبیین کنیم .

این تهدیدات چند شیوه­ای که اغلب جنگ‌های هیبریدی نامیده می­شود اکنون موجب شده است که مبارزان مورد هدف ترکیبی از قابلیت­های چند شیوه­ای را فعال و به کاربرند تا با استفاده از مزیت جنگ­های ناهمتراز به پیروزی‌های کلیدی دست یابند.

ایشان در ادامه گفت : همان‌طور که قرن اخیر از نظر سرعت و میزان پیشرفت علوم و فناوری در قیاس با اعصار قبل از آن، دورانی برجسته و ممتاز در تاریخ زندگی بشر قلمداد می­شود، از نظر فرایند تکاملی جنگ­ها نیز یک استثناست. رویدادهای عظیمی در این قرن نوظهور به وقوع پیوسته و اختراعات بزرگی هم ماهیت جنگ­ها و هم چهره زندگی بشر را دگرگون ساخته که مربوط به همین بازه زمانی است و روند فعلی نشان می­دهد که این تحولات در قرن جاری که محورمقاومت شکل گرفته وبه عنوان یک محور قدرت جهانی بروز و ظهور یافته است ؛ علیرغم میل و تلاشهای کشورهای سلطه گر ،در سالهای آتی منشا تحول در معادلات جهانی خواهند بود. لذا ضرورت دارد در مورد ابعاد مختلف این واقعیت و روند تحولات آن کنکاش نموده و خود را برای مواجهه با آن آماده کنند در واقع آینده کشورخویش را به نوعی بیمه نماید .

دکتر هاشمی فشارکی درخصوص آمادگی دربرابر جنگ ترکیبی بیان داشت : میزان تأثیرات بنیادی و عمیق جنگ های ترکیبی بر سرنوشت یک ملت از یک سو و میزان اهمیت آمادگی یک کشور برای مواجهه منطقی و جلوگیری از غافلگیری شدن در جنگ­ها از سوی دیگر ایجاب می­کند که ویژگی­ها و ماهیت جنگ­های آتی و نیازهای آن از هم اکنون پیش بینی شده و ابزارهای لازم برای حضور در چنین شرایطی فراهم شود.

 

[۱]  Hybrid War