کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در یک نگاه
کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در یک نگاه

كتابخانه تخصصي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در يك نگاه مشخصات كتاب: ‌سرشناسه: مرجان خالقي عنوان و نام پديدآور:كتابخانه تخصصي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در يك نگاه / مرجان خالقي مشخصات نشر: موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس.۱۳۹۸ مشخصات ظاهري:۱۶ص موضوع: كتاب و كتابخواني موضوع:كتابخانه ديجيتالي ص: ۱ عناوين اصلي كتاب شامل: اشاره؛ مقدمه:؛ […]

كتابخانه تخصصي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در يك نگاه
مشخصات كتاب:
‌سرشناسه: مرجان خالقي
عنوان و نام پديدآور:كتابخانه تخصصي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در يك نگاه / مرجان خالقي
مشخصات نشر: موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس.۱۳۹۸
مشخصات ظاهري:۱۶ص
موضوع: كتاب و كتابخواني
موضوع:كتابخانه ديجيتالي
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه:؛ شرايط عضويت:؛ بخش نشريات:؛ بخش جستجوي منابع:؛ سالن مطالعه:؛ پايان‌نامه‌ها:؛ مخزن كتابخانه:؛ ديگر امكانات كتابخانه:؛ نشاني: