دل نوشته یکی از فرزندان روح الله
دل نوشته یکی از فرزندان روح الله

دل نوشته یکی از رزمندگان دفاع مقدس و جانباز ۷۶ درصد و بیست فعالیت در عرصه ثبت و نشر اثار دفاع مقدس و شهدا با ایجاد دهها سایت در فضای مجازی

خدایا فقط تو میدانی که بر سر فرزندان روح الله چه آمد. این عزیزان تا بی نهایت زمان و مکان، به سوی عرش الهی در حرکت هستند.

براستی آیا غیر از این است که “از تو حرکت، از خدا برکت”.
ای شهدا افق روشن پیش رویتان مبارک ،

به خدا ما حسود نیستیم ولی نمی توانیم جلوی غبطه خوردن خود به حال و روز خوش شما را بگیریم

پس بذل معرفتتان خواسته ما و تمنای شفاعت از طرف شما آرزوی ما
و مگر نه اینکه آرزو بر جوانان عیب نیست، خوب، همه ما هم جوان هستیم

و هنوز از دایره و قید زمان و مکان سال های دفاع مقدس دور نشده ایم. هر چند حرف هایی داریم ولی به خدا منکر اصل موضوع نیستیم.
ای شهدا، غیر از شما کسی را نداریم و به همین داشته افتخار می کنیم

و به آدم و عالم فخر می فروشیم. آری و باز، مگر نه این است که دارندگی و برازندگی

ای شهدا ” ناز شما ، نیاز ما ” اما باید که کاممان شیرین شود. به کمتر از این راضی نمی شویم که:
یا شهادت از طرف خدا یا شفاعت از طرف شما
شهید همین و بس