جشنواره طراحی معماری آستان مطهر ائمه بقیع
جشنواره طراحی معماری آستان مطهر ائمه بقیع

مسابقه‌ای است که محدودیتی برای شرکت‌کنندگان ندارد و همه معماران ؛ شهرسازان ، طراحان شهری ، شرکتهای مهندسین مشاور ،اساتید، دانشجویان رشته های مرتبط در سطح ملی می توانند شرکت کنند.ومنعی نیزجهت شرکت کنندگان از سایر کشورها وجودندارد. شرکت کنندگان میتوانند بصورت گروهی و یا انفرادی درمسابقه شرکت کنند: الف – گروهی شامل مهندسان معمار […]

  • مسابقه‌ای است که محدودیتی برای شرکت‌کنندگان ندارد و همه معماران ؛ شهرسازان ، طراحان شهری ، شرکتهای مهندسین مشاور ،اساتید، دانشجویان رشته های مرتبط در سطح ملی می توانند شرکت کنند.ومنعی نیزجهت شرکت کنندگان از سایر کشورها وجودندارد.
  • شرکت کنندگان میتوانند بصورت گروهی و یا انفرادی درمسابقه شرکت کنند:
  • الف – گروهی شامل مهندسان معمار ،شهرساز، طراح شهری و….. بصورت گروهی و یا شرکت های مهندسان مشاور وگروه طراح
  • ب- انفرادی مهندسان و دانشجویان بصورت فردی

برای اطلاع بیشتر به سایت جشنواره مراجعه بفرمایید :

http://baqifestival.ir/#speakers