سه شهید در یک قاب
سه شهید در یک قاب

  ترتیب شهادت را هم از راست به چپ حفظ کرده اند. کربلای یک – کربلای پنج – سوریه شهید سید رضا دستواره – شهید مجید رمضان  – شهید اصغر فلاح پیشه و  تصویر سه شهید نیز بر دیوار اطاق شهید محسن نورانی – شهید یوسف کشاورزیان – شهید علیرضا نوروی شش شهید والامقام از […]

 

ترتیب شهادت را هم از راست به چپ حفظ کرده اند. کربلای یک – کربلای پنج – سوریه

شهید سید رضا دستواره – شهید مجید رمضان  – شهید اصغر فلاح پیشه

و  تصویر سه شهید نیز بر دیوار اطاق

شهید محسن نورانی – شهید یوسف کشاورزیان – شهید علیرضا نوروی

شش شهید والامقام

از

لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)