هیات اندیشه ورز پیش کسوتان تهران
هیات اندیشه ورز پیش کسوتان تهران

۱۲ بهمن ۱۳۹۹ موضوع : بکارگیری پیش کسوتان ایثار و شهادت (رزمندگان دفاع مقدس ، بسیجیان بالای ۵۰ سال ،بازنشستگان سپاه ، ناجا و ارتش ) در حوزه های مختلف اثرگذار (عضویت در شوراهای مربوطه ، کارگروههای تخصصی، آموزش ، پژوهش ، مدرس ، مسایل اجتماعی و فرهنگی ف نظارت و بازرسی و…) با هدف […]

۱۲ بهمن ۱۳۹۹

موضوع : بکارگیری پیش کسوتان ایثار و شهادت (رزمندگان دفاع مقدس ، بسیجیان بالای ۵۰ سال ،بازنشستگان سپاه ، ناجا و ارتش )

در حوزه های مختلف اثرگذار (عضویت در شوراهای مربوطه ، کارگروههای تخصصی، آموزش ، پژوهش ، مدرس ، مسایل اجتماعی و فرهنگی ف نظارت و بازرسی و…)

با هدف : حفظ و ارتقا روحیه انقلابی در برابر تهدیدات سخت و نرم و نیز انتقال تجارب به نسل جدید

 

نخستین جلسه هیات اندیشه ورز پیش کسوتان تهران

دکتر شریف زاده ، برادر دورانی ، برادر روشندل ، دکتر گرجی ، دکتر هاشمی فشارکی

۱۱ بهمن ۱۳۹۹