جهادگر شهید حسینعلی محرری
جهادگر شهید حسینعلی محرری

زندگینامه جهادگر شهید حسینعلی محرری: در سال ۱۳۰۶ در شهر تربت حیدریه دیده به جهان گشود. وی دو سال را توانست به تحصیل علم بپردازد و پس از دو سال درس خواندن را رها کرد و در کنار پدر به حرفه کفاشی مشغول شد. در جریان انقلاب اسلامی بصورت مستمر در تظاهرات شرکت و همواره […]

زندگینامه جهادگر شهید حسینعلی محرری:
در سال ۱۳۰۶ در شهر تربت حیدریه دیده به جهان گشود.
وی دو سال را توانست به تحصیل علم بپردازد و پس از دو سال درس خواندن را رها کرد و در کنار پدر به حرفه کفاشی مشغول شد.
در جریان انقلاب اسلامی بصورت مستمر در تظاهرات شرکت و همواره دیگران را به دفاع از کیان اسلام و امام تشویق می کرد.
پس از پیروزی انقلاب و تشکیل بسیج به فرمان امام (ره) به بسیج پیوست .
با شروع جنگ تحمیلی شوق رفتن به جبهه ها او را آرام نمی گذاشت اماخانواده بدلیل سن زیاد ایشان مخالفت می کردند بهر حال اصرار و پافشاری در رفتن به جبهه اثر بخشید و در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۶۴ به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت و در جهت حمل و نقل آذوقه و تدارکات به رزمندگان در خدمت جبهه بود تا اینکه در جزیره هنگام وقتی که توسط قایق کار تدارکات رسانی مشغول بود قایق ایشان واژگون شده و بداخل آب سقوط می کند با اینکه توسط دوستانش از آب نجات پیدا می کند ولی بعلت آسیب شدید معده در تاریخ ۲ آبان ۱۳۶۴ در بیمارستان به شهادت نائل می گردد.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.