تظاهرات  گرگها ‌برای آزادی .گوسفندان !
تظاهرات  گرگها ‌برای آزادی .گوسفندان !

?چوپان گله گوسفندان را به آغل برد و همه درهای آنرا بست. چون گرگ‌های گرسنه سر رسیدند، درها را بسته یافتند و از رسیدن به گوسفندان ناامید شدند. برگشتند تا نقشه ای برای آزادی گوسفندان از آغل پیدا کنند.❌ سرانجام .گرگ‌ ها به این نتیجه رسیدند که راه چاره، برپایی تظاهراتی جلوی خانه .چوپان است […]

?چوپان گله گوسفندان را به آغل برد و همه درهای آنرا بست. چون گرگ‌های گرسنه سر رسیدند، درها را بسته یافتند و از رسیدن به گوسفندان ناامید شدند. برگشتند تا نقشه ای برای آزادی گوسفندان از آغل پیدا کنند.❌

سرانجام .گرگ‌ ها به این نتیجه رسیدند که راه چاره، برپایی تظاهراتی جلوی خانه .چوپان است که در آن .آزادی گوسفندان را فریاد بزنند.❌

گرگ‌ها تظاهرات طولانی را برپا کردند و به دور آغل چرخیدند.
چون گوسفندان فریاد گرگ‌ها را شنیدند که از آزادی و حقوق شان دفاع می‌کنند، برانگیخته شدند و به آنها پیوستند. ❌

آنها شروع به انهدام دیوارها و درهای آغل با شاخهایشان کردند تا اینکه دیوارها شکسته شد و درها باز گردید و همگی آزاد شدند.❌

گوسفندان به صحرا گریختند و گرگ‌ها پشت سرشان دویدند. چوپان صدا میزد و گاهی فریاد میکشید و گاهی عصایش را پرتاب می‌کرد تا بلکه جلویشان را بگیرد. اما هیچ فایده ای نه از فریاد و نه از عصا دستگیرش نشد.❌

گرگ‌ها گوسفندان را در صحرایی بدون چوپان و نگهبان یافتند. آن شب، شبی تاریک برای گوسفندان آزاد و رها بود و شبی اشتها آور برای گرگ‌های به کمین نشسته.❌

روز بعد چون چوپان به صحرایی که گوسفندان در آن آزادی خود را بدست آورده بودند رسید، جز لاشه های پاره پاره و استخوان های به خون کشیده شده، چیزی نیافت.*❌

? این حکایت، حکایت آشنایی است.. حکایت مردمی است که به دعوت و دام منافقین و شیپور آزادباش دشمن خود به خیابان میریزند!

❌ به گوش باشید ..!
❌ به هوش باشید ..!
مواظب باشید پایتان در این فتنه?? نلغزد:

✖گرانی هست..✖بد هم هست..
ولی تحمل میکنیم!
چون ناآرامی جدیدی در راه هست، بدتر از سال ۸۸…
✖مواظب باشید..

▪سران فتنه ۹ تیر، همگی جمع شدند آنور، پیش پدرخوانده هایشان جلسه دارند..
قرار است ترامپ پشت تریبون، تحریم ها را ۲ برابر کند…
گماشته های اینورشان هم به اسم مردم قرار است چند روز بعدش به خیابان ها بریزند..!

?تعداد جوک ها و متن های مربوط به گرانی چقدر این روز ها در فضای مجازی زیاد شده است… کلیپ هایی از فقر مردم …
✖برای تحریک اذهان..!!!

گرانی تنها چیزی هست که همه را به بیرون میکشاند.

✖واقعا هم این مردم درد دارند…
✖کمر شان از اقتصاد درهم ریخته خم شده است?

با این اوضاع افتضاح اقتصادی بیرون ریختنم دارد..

من نیز دلم میخواهد بروم … اما نه نمیروم
چون اغتشاش گرانِ بین مردم قصدشان ارزانی برای مردم نیست…
✖✖قصدشان براندازی حکومت است.

باید فریب این فتنه های جدید را نخورد…
این دشمنان داخلی خودمان هستند که به ترامپ و آمریکا سر نخ می دهند
تا چگونه فشار بیاورند…
دیدند از طریق طرفدارهای یه کاندیدای ریاست جمهوری یا تظاهر به تقلب در انتخابات نتوانستند…
این روش جدید تیم اتاق فکرشان است:
✖✖ رهاکردنوضعیت اقتصادی کشور به حال خودش
رکود… تورم…

❗آیا این اقتصاد وزیر ندارد؟
❗کشور دولت ندارد؟

?تنها دغدغه شان شده، رفتن زنان به ورزشگاه….
?رفع حصر خانگی سران فتنه…
?ربنای شجریان
?سانسور گرگ
?قانون حجاب اختیاری. و…

❌ تأمل
من هم از همین مردم هستم
گرانی برای من نیز تبعات خودش را دارد…
نفس برایم نمانده که از جای گرم بربیاید…
من نیز درد میکشم وقتی مردم شهرم برای نان روزشان تا کمر در سطل های زباله خم می شوند
اما
اما
تا اخرین نفس پای آرمان های امام و شهدا و انقلابم میمانم…
نمی گذارم بابی_کفایتی مسئولینم در مدیریت… افسار از هم گسیخته کشورم ایران به دست دشمنان بیفتد.
.
من… آرامش کودکم را هنوز وام دار شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم بی بی زینب (س) هستم..

❌❌ نمی‌گذارم ایران یمن شود… سوریه شود… عراق شود ..!!