دروازه بان متعهد و مسولین بی تعهد
دروازه بان متعهد و مسولین بی تعهد

این عکس بظاهر ساده ، یک دنیا حرف دارد. در سال ۱۹۳۷ در انگلستان مسابقه بین تیمهای چلسی و چارلتون بعلت مه شدید در دقیقه ۶۰ متوقف شد. “سام بارترام” دروازه بان چارلتون تا ۱۵ دقیقه پس از سوت توقف بازی همچنان درون دروازه بود (همین تصویر). وی بعلت سروصدای زیاد پشت دروازه ، صدای […]

این عکس بظاهر ساده ، یک دنیا حرف دارد. در سال ۱۹۳۷ در انگلستان مسابقه بین تیمهای چلسی و چارلتون بعلت مه شدید در دقیقه ۶۰ متوقف شد.

“سام بارترام” دروازه بان چارلتون تا ۱۵ دقیقه پس از سوت توقف بازی همچنان درون دروازه بود (همین تصویر).

وی بعلت سروصدای زیاد پشت دروازه ، صدای سوت داور را نشنیده بود و با حواس جمع درون دروازه ایستاده و با دقت به جلو نگاه میکرد

تا به گمان خودش در برابر شوتهای حریف غافلگیر نشود. وقتی ۱۵ دقیقه بعد پلیس ورزشگاه به او نزدیک شد

و خبر لغو مسابقه را داد “سام بارترام” با اندوهی غمگین گفت :

چه غم انگیز است که دوستانم مرا فراموش کردند در حالیکه من داشتم از دروازه آنها حراست میکردم.

در طول این مدت فکر میکردم تیم ما در حال حمله است و مجال نزدیک شدن به دروازه مان را به آنها نمیدهد.

در میدان زندگی ،چه بسیار بزرگانی که از دروازه ما با غیرت و همت حراست کردند

اما با مه آلود شدن شرایط در همان لحظه اول خیلی ها میدان را خالی کردند و آنها را تنها گذاشتند.

شهدای جنگ تحمیلی،

دانشمندان هسته‌ای،

ایثارگران،

شهدای مدافع وطن

و شهدای سلامت را فراموش نکنیم.

آنها حافظ جان و ناموس و وطن ما بودند.