پدر حاج مجید ساعی آسمانی شد
پدر حاج مجید ساعی آسمانی شد

انا لله و انا الیه راجعون، پس از ابتلا به بیماری و رنج آن ، ساعاتی پیش پدر برادر عزیز حاج مجید ساعی به آسمان پر کشید ، خداوند صبر به خانواده محترم ساعی عنایت کند و روح این پدر همنشین اولیا و شهدا قرار گیرد.

انا لله و انا الیه راجعون،

پس از ابتلا به بیماری و رنج آن ، ساعاتی پیش

پدر برادر عزیز حاج مجید ساعی به آسمان پر کشید ،

خداوند صبر به خانواده محترم ساعی عنایت کند

و روح این پدر همنشین اولیا و شهدا قرار گیرد.