“کتاب ۱۸ جلدی تفسیر اهلبیت علیهم السلام”
“کتاب ۱۸ جلدی تفسیر اهلبیت علیهم السلام”

یک سایت روایی ؛ Alvahy.com روی هر سوره اي از قران که کلیک کنید، ذیل هر آیه روایات را همراه با ترجمه میاورد. اين سایت در واقع همان “کتاب ۱۸ جلدی تفسیر اهلبیت علیهم السلام” تالیف ؛ آقای علی رضا برازش چاپ انتشارات امیرکبیر است که بعلت کمبود کاغذ دیگر تجدید چاپ نشد و به […]

یک سایت روایی ؛

Alvahy.com

روی هر سوره اي از قران که کلیک کنید،
ذیل هر آیه روایات را همراه با ترجمه میاورد.

اين سایت در واقع همان

“کتاب ۱۸ جلدی تفسیر اهلبیت علیهم السلام”

تالیف ؛ آقای علی رضا برازش
چاپ انتشارات امیرکبیر است که بعلت کمبود کاغذ دیگر تجدید چاپ نشد و به منظور استفاده عموم به شکل رایگان در فضای مجازی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است این کتاب در زمان انتشار خود یعنی در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ششصد هزار تومان قیمت خورده است و شما می توانید با مراجعه به آدرس فوق به شکل رایگان و بسیار ساده تر وکاملتر از نسخه چاپی از آن استفاده کنید و فیش برداری فرمایید و فیش های تحقیقاتی خود را در کامپیوتر خود ذخیره کنید.
دوست پژوهشگرمان جناب آقای برازش تلاش کرده اند در ذیل هر آیه تمام روایات مربوط به آن آیه را گردآوری کنند و نکته جالب توجه در این تلاش این است که فقط به روایاتی که به طور صریح در آن آیه مورد بحث ذکر شده اکتفا نکرده اند و روایاتی که مفهوما آن آیه را مورد بحث قرار داده را نیز در ذیل آیه آورده اند.