شهید «حسین بخشنده رستمی» به روایت تصاویر
شهید «حسین بخشنده رستمی» به روایت تصاویر

شهید «حسین بخشنده رستمی» ۲۰ شهریور ۱۳۴۵ در شهرستان بهشهر به دنیا آمد و در پانزدهم آبان ۱۳۶۱ در عملیات محرم منطقه عملیاتی عین خوش به شهادت رسید.