مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص)
مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص)

  سال ۱۳۶۳ مخابرات زرهی لشکر ۲۷ شهدای والامقام مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص) : شهید مجیدپور بافرانی شهید مصطفی زرچینی شهید داوودشکری شهید محسن (بیژن)عبدلمجیدی شهید سید مهدی قادری شهید محمدمحرمی   برادران رزمنده مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص) به ترتیب الفبا : ابراهیمی بشکانی حسن ؛ بخششی طیب؛ ترک […]

 

سال ۱۳۶۳ مخابرات زرهی لشکر ۲۷

شهدای والامقام مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص) :

 • شهید مجیدپور بافرانی
 • شهید مصطفی زرچینی
 • شهید داوودشکری
 • شهید محسن (بیژن)عبدلمجیدی
 • شهید سید مهدی قادری
 • شهید محمدمحرمی

 

برادران رزمنده مخابرات زرهی لشگر ۲۷ حضرت رسول (ص) به ترتیب الفبا :

 • ابراهیمی بشکانی حسن ؛
 • بخششی طیب؛
 • ترک حسن؛
 • چاهه حسین یا ابراهیم
 • چهاردولی حسین؛
 • چیت ساز سعید جانباز قطع نخاعی؛
 • حقیقت گو رضا؛
 • خوب بخت داوود ؛
 • دهدار مجید (افشین) مسئول واحد زرهی
 • شاهرخی مقدم محمود؛
 • شجاعی محمود؛
 • شرعی حسن؛
 • شمس محمد؛
 • طاهر رفتار محمود ؛
 • عقیقی مصطفی؛
 • غلامی مصطفی؛
 • فراهانی حسین ؛
 • مختاری محمود؛
 • مختاری مسعود ؛
 • همتی منوچهر؛

همرنگ جلال؛