جرعه ای از وصیت شهید محمد ( فرهاد ) عباسی
جرعه ای از وصیت شهید محمد ( فرهاد ) عباسی

شهید محمد ( فرهاد ) عباسی ؛ نوجوانی که با نفس مسیحایی امام امت ؛ دبیرستان را رها کرد و به مدرسه عشق شتافت و آسمانی شد…. صبح روز سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۴۳ چشم بجهان گشود. در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ شهید محمد (فرهاد) عباسی خدایی شد و بسوی معبودش پر کشید، […]

شهید محمد ( فرهاد ) عباسی ؛ نوجوانی که با نفس مسیحایی امام امت ؛ دبیرستان را رها کرد و به مدرسه عشق شتافت و آسمانی شد….

صبح روز سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۴۳ چشم بجهان گشود.

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ شهید محمد (فرهاد) عباسی خدایی شد و بسوی معبودش پر کشید، و پیش از آزادی خرمشهر، خبر شهادتش را آوردند

چند روز بعد با همان تابوتهایی که همزمان به جبهه اعزام شده بود، وی با جامه خونین بازگشت و طی تشیع جنازه‌ای باشکوه  به بهشت زهرا سلام الله علیها منتقل و در قطعه ی ۲۶ ردیف ۶۲ – شماره ۴۷ آرام گرفت. و زیارتگاه دایمی خانواده و دلهای عاشق گشت.

پدر شهید بعد از ۳۸ سال فراغ فرزند شهیدش، ۲۷ تیر ۹۹ به فرزند بسیجی شهیدش، محمدفرهاد ملحق شد و در بهشت زهرا، قطعه ۵۵، ردیف ۷۹۱ شماره ۴ (۱۴-۷۹) آرام گرفت.

 

دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی، پژ‌وهشگر و مولف کتاب فراتر از مدرسه ( شرحی بر زندگی شهید محمد عباسی )