دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
پزشکی ،
رسالت پزشکی درگام دوم انقلاب 01 شهریور 1400
بمناسبت روز پزشک :

رسالت پزشکی درگام دوم انقلاب

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد
آنگاه که دستیبه نشان شکر به آسمان بلند شود
ملائک تو را می ستایند

روز پزشک بر پزشکان خدوم ومتعهد مبارک
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی