دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰
ولایت
ویژگی‌های سرباز و سربازی در مکتب ولایت 27 مهر 1399

ویژگی‌های سرباز و سربازی در مکتب ولایت

خدمت سربازی وظیفه‌ای مقدس می‌باشد که در برهه‌ای از زندگی از نظر شرعی و قانونی برای افرادی که دارای شرایط لازم هستند، ضروری است. بدیهی است که این وظیفه مقدس دارای ویژگی‌هایی است؛ سه نمونه از این ویژگی‌ها عبارتند از الف) روحیه ایثار و شهامت ب) اطاعت از مافوق پ) خدمت سربازی وظیفه‌ای الهی. از […]