شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰
نقشه
آموزش نقشه خوانی در دفاع مقدس 23 اسفند 1399
صفحاتی از اسناد دفاع مقدس :

آموزش نقشه خوانی در دفاع مقدس

آشنایی با محتوای جزوه آموزش نقشه خوانی در دوره آموزشی نیروهای رزمنده در زمان جنگ تحمیلی
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی