یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳
محرم ،
آسیب‌ها و تهدیدات نهضت عاشورا 04 شهریور 1400

آسیب‌ها و تهدیدات نهضت عاشورا

عاشورا به عنوان بزرگترین و موثرترین رخداد تاریخ شیعه و چه بسا بشر، اگر مورد صیانت و حراست از گزند آسیب‌ها و تهدیدها قرار نگیرد، چه بسا مخدوش شده و کارکرد اصلی خود را از دست بدهد.
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

گنجینه ای از معارف” محرم ” و “صفر” 19 مرداد 1400
به مناسبت محرم 1443 :

گنجینه ای از معارف” محرم ” و “صفر”

در این نوشتار در خصوص پیشینه وقایع ؛ آداب و سنن محرم و صفر ، فعالیتها و دستاوردهای بزرگداشت محرم و صفر تبیین شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی