جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
قدرت روحی
بایدها و نبایدها در مدیریت/ عهده دار مسئولیت، باید قدرت تحمل پیشنهادها انتقادها و ناملایمات و مشکلات را داشته باشد 20 بهمن 1402
اصول مدیریت

بایدها و نبایدها در مدیریت/ عهده دار مسئولیت، باید قدرت تحمل پیشنهادها انتقادها و ناملایمات و مشکلات را داشته باشد

شرح صدر یک ضرورت برای مدیریت است زیرا مدیریت و رهبری با مشکلات توان فرسا عجین است. کسانی میتوانند عهده دار مسئولیتی در اجتماع گردند که قدرت تحمل پیشنهادها، انتقادها و ناملایمات و مشکلات را داشته باشند.