دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰
فرماندهان شهید
یادمان شهدای لشکر ۲۷ محمد رسول الله صلوات الله علیه 10 تیر 1400

یادمان شهدای لشکر ۲۷ محمد رسول الله صلوات الله علیه

لشکر ۲۷ محمد رسول الله یکی از بزرگترین لشکرهای عملیاتی ایران در جنگ تحمیلی بود . فرماندهان لشکر ۲۷ محمد سول الله از بدو تأسیس به ترتیب عبارت بودند از : جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان ، شهید حاج ابراهیم همت ، شهید رضا چراغی ، شهید عباس کریمی ، شهید رضا دستواره و شهید […]