دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
شهید مهدی امیدیان
مادر شهید امیدیان آسمانی شد 15 اردیبهشت 1398

مادر شهید امیدیان آسمانی شد

مادر شهید مهدی امیدیان پس از تحمل سال ها درد و رنج به دیدار فرزندش شتافت.