دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
شهید مرتضی خانجانی
به بهانه سالگرد شهادت فرمانده کمیل ل ۲۷ 01 مرداد 1398

به بهانه سالگرد شهادت فرمانده کمیل ل ۲۷

گفتنی هایی از شهید مرتضی خانجانی فرمانده گردان کمیل لشگر 27 محمد رسول الله صلوات الله علیه + عکس

برگزاری مراسم سالگرد شهادت فرمانده گردان کمیل ل ۲۷ 01 مرداد 1398

برگزاری مراسم سالگرد شهادت فرمانده گردان کمیل ل ۲۷

مراسم سالگرد شهادت شهید حاج مرتضی خانجانی فرمانده گردان کمیل ۲۷ محمد رسول الله صلوات الله علیه، برگزار می شود