سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
شهید علی پیغامی خوشه مهر
شهادت پاسدار علی پیغامی خوشه مهر در حین انجام ماموریت در سردشت 30 مرداد 1398

شهادت پاسدار علی پیغامی خوشه مهر در حین انجام ماموریت در سردشت

مدافع بنابی حریم امنیت کشورمان دیشب در حین انجام ماموریت در سردشت به شهادت رسید.