جمعه, ۳۰ مهر , ۱۴۰۰
شمس الله زاد فلاح
من سرباز خمينی كبير هستم و بايستی ادای وظيفه كنم 22 مهر 1399
وظیفه شناسی به معنای کامل

من سرباز خمينی كبير هستم و بايستی ادای وظيفه كنم

شهید «شمس‌الله زادفلاح» عاشق امام خمينی (ره) بود و برای جلب رضايت پدر و مادر خويش می‌گفت كه من سرباز خمينی كبير هستم و بايستی ادای وظيفه كنم.