سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
شاهرود
اقدام ناشایست شهرداری شاهرود نسبت به تصویر یک شهید و پیامدهای آن 25 اردیبهشت 1402

اقدام ناشایست شهرداری شاهرود نسبت به تصویر یک شهید و پیامدهای آن

در این نوشتار رویداد کندن تصویر شهید بر دیوار شهرداری شاهرود و پیامدهای اجتماعی آن و اعتراضات صورت گرفته نسبت به آن و همچنین برخی سوابق ماقبل مرتبط با شهردار تدوین شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی