یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳
سازه؛
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی کتاب مقایسه انواع روش‌های طراحی سازه‌های مقاوم در برابر انفجار و روش طراحی بهینه 25 شهریور 1400

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی کتاب مقایسه انواع روش‌های طراحی سازه‌های مقاوم در برابر انفجار و روش طراحی بهینه

در این نوشتار چکیده ای از کتاب مذکور شامل بارگذاری انفجاری ، انواع روش های طراحی سازه ، انواع روش های طراحی سازه های بتنی ، انواع روش های طراحی سازه های فولادی و روش طراحی بهینه معرفی شده است .