شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰
رهبر معظم انقلاب
جوان مومن انقلابی و رسالت ما 05 آذر 1400

جوان مومن انقلابی و رسالت ما

در این نوشتار شاخصه های جوان مومن انقلابی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند محور و بهمراه های شاخصه های هرمحور بیان گردیده و در انتها وظیفه فردی جوانان ، خانواده ها و وظایف کارگزاران و مسولین تبیین شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

دوره تحول در شهر سازی اسلامی و هویت بخشی به سیمای شهر تهران 12 شهریور 1400
شرحی بر حکم شهردار تهران توسط وزیر کشور :

دوره تحول در شهر سازی اسلامی و هویت بخشی به سیمای شهر تهران

با مقدمه ای از حکم شهردار ، ابتدا منویات رهبری و قوانین و مصوبات ؛ معرفی شده و سپس در خصوص پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسلامی ایرانی و گسترش نمادهای معنویت و اخلاق و هویت بخشی سیما و منظر شهری تشریح شده است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی های ۱۴۰۰ 03 فروردین 1400
شرحی بر عنوان سال 1400 :

تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی های ۱۴۰۰

در این نوشتار ابعاد تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تعریف و تبیین شده و ضرورت و الزامات تحقق ” تولید” مورد تاکید قرار گرفته است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

حماسه ۲۷ در جنگ نرم ، آغاز شد! 22 اسفند 1399
در سالروز واقعه 27 رجب :

حماسه ۲۷ در جنگ نرم ، آغاز شد!

تشخیص، تصمیم گیری و اقدام خواص در وقت لازم و گذشت به هنگام آنان از زیبایی های فریبنده دنیا، تاریخ را نجات می دهد و ارزشها را حفظ می کند. بنا بر این خواص باید در لحظه مناسب، حرکت لازم را انجام دهند چه در غیر این صورت اقدام بعدی آنان ثمری نخواهد داشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی ، امام خامنه ای