سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
دخت
لقمه پاک و لقمه ناپاک 17 آذر 1399
فرزند شهید سلیمانی توطئه رانت خواران اصلاح طلب را ناکام گذاشت

لقمه پاک و لقمه ناپاک

فاطمه سلیمانی فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی : کوچیک که بودم وابستگیم به بابا انقدر زیاد بود که بعضی روزها اگر تهران بود ، میرفتن دفتر کارشون من رو با خودشون میبردن توی اون دفتر یه اتاق کوچیک بود با یه جا رختی و سجاده و یخچال خیلی کوچک جلسه های بابا (حاج قاسم) که […]