چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
حکمرانی شهری
ضرورت رعایت سبک زندگی اسلامی در همه سطوح و فرهنگ سازی آن / زمینه سازی تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب 15 خرداد 1402
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی :

ضرورت رعایت سبک زندگی اسلامی در همه سطوح و فرهنگ سازی آن / زمینه سازی تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب

سبک زندگی اسلامی ، یعنی روش زندگی کردن بر مبنای احکام اسلامی ، ایات و احادیث زیادی روش صحیح زندگی پذیرفته شده اسلام را بیان می‌کند و از سبک زندگی ایده‌آل اسلامی با عنوان حیات طیبه یاد می‌کند