دوشنبه, ۱۱ مرداد , ۱۴۰۰
بدر
مخابرات لشکر۲۷ در عملیات بدر 19 مهر 1399
قاصدان آسمان

مخابرات لشکر۲۷ در عملیات بدر

عملیات بدر یکی از عملیاتهای مهم وبزرگ دفاع مقدس یود
که یک سال بعد از عملیات آبی خاکی خیبر صورت گرفت
ودستاوردهای زیادی را بهمراه داشت و شهدایی نیز آسمانی شدند.