جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
ایتالیا
قدیری ابیانه آشنایی گمنام/ شیر مردی بی ریا با وسعت عمل بسیار 08 خرداد 1402
آشنای با گنجینه ها

قدیری ابیانه آشنایی گمنام/ شیر مردی بی ریا با وسعت عمل بسیار

در سن ۲۰ سالگی اولین انجمن اسلامی دانشجویی را در ایتالیا بنیانگذاری کرد که به بزرگترین تشکل دانشجویی تبدیل گردید و با سفر حضرت امام خمینی (ره) به نوفل لوشاتو در فرانسه به امام پیوست. سپس به ایتالیا بازگشت تا مبارزات را در ایتالیا هدایت نماید.