یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳
انقلاب جهانی
مساجد کانون جوشان نهضت امام خمینی و موتور پیشران انقلاب جهانی در گام دوم انقلاب اسلامی 20 خرداد 1402
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی :

مساجد کانون جوشان نهضت امام خمینی و موتور پیشران انقلاب جهانی در گام دوم انقلاب اسلامی

مساجد کانون جوشان نهضت امام خمینی ، هسته های پیروزی انقلاب ، و سنگر های مقاومت در چله اول انقلاب بوده و موتور پیشران انقلاب جهانی در گام دوم انقلاب اسلامی خواهند بود