چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰
انتخابات ،
افراط و تفریط بیجا در دولت تدبیر و امید (نمونه موردی نحوه ثبت نام در سه انتخابات ) 08 تیر 1400

افراط و تفریط بیجا در دولت تدبیر و امید (نمونه موردی نحوه ثبت نام در سه انتخابات )

مقایسه میزان مدارک ثبت نامی ونحوه دریافت بسیار متفاوت مدارک در سه انتخابات اخیر و بیان رویه نامتعادل در هرسه
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

بیانیه در خصوص انتخابات ۱۴۰۰ شورای شهر تهران 08 تیر 1400

بیانیه در خصوص انتخابات ۱۴۰۰ شورای شهر تهران

پیرو برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر تهران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برخی موارد مشاهده شده در فرایند این انتخابات در این بیانیه پرداخته شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی