دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰
امام حسن (ع) ،
عصاره ای از سجایای جوان دنیا و بهشتیان 23 شهریور 1400

عصاره ای از سجایای جوان دنیا و بهشتیان

اسم حسن از اسما الهی است و عظمت دارد و مجرای افاضات الهی از امام حسن (ع) می باشد . با حسن احسان داده میشود و با حسین به می توان به مقام محسن نایل گردید . سید دنیا و اهل جنه ، که از دریای معارف وی بی بهره و یا کم بهره ایم .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی