چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰
الله
اقدام ضد حکم شرعی امام خمینی توسط پرتال منتسب به امام خمینی 16 اسفند 1399

اقدام ضد حکم شرعی امام خمینی توسط پرتال منتسب به امام خمینی

استفتا امام خمینی مبنی بر مراعات مقررات جمهوری اسلامی است ، در حالیکه پرتال منتسب به امام خمینی خلاف آن عمل می کند .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی