سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
  • لزوم هوشیاری توام با بصیرت 06 مرداد 1402

    جنگ ترکیبی
    لزوم هوشیاری توام با بصیرت

    دشمن بدنبال ترویج و اشاعه منکر و قبح شکنی در جامعه است، لذا نهایت تلاش خود را با استفاده از افراد و فضای مجازی برای ترویج این فساد و منکر را میکند

چیزی یافت نشد !