جبهه فرهنگی انقلاب نیاز به قرارگاه فرهنگی جهت رصد تهاجمات فرهنگی ، پایش، هماهنگی ، تولید ، نشر و گسیل امکانات فرهنگی دارد !
جبهه فرهنگی انقلاب نیاز به قرارگاه فرهنگی جهت رصد تهاجمات فرهنگی ، پایش، هماهنگی ، تولید ، نشر و گسیل امکانات فرهنگی دارد !

دوازدهمین افطاری فعالان جبهه فرهنگی انقلاب و یادبود مرحوم حاج نادر طالب‌زاده در شامگاه سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴٠۲در حسینیه هنر برگزار شد. دکتر سید جواد هاشمی فشارکی  به واحد رسانه جبهه فرهنگی انقلاب درخصوص جبهه فرهنگی انقلاب گفت:

*  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز درخصوص ضرورت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بیان داشت : با توجه به فرمایش رهبری که فرمودند دشمن جبهه‌ای کار می‌کند شما هم باید جبهه تشکیل بدهید. ضرورت دارد جبهه انقلاب اسلامی در سطح کشور بصورت منسجم فعال باشد . هدف جبهه فرهنگی انقلاب می بایست براساس بیانیه گام دوم انقلاب بعنوان سرلوحه امور بوده و عملا براساس نقشه راه برای حرکت به سمت اهداف عالیه انقلاب اسلامی باشد .

* ایشان در خصوص نقش محوری شورای عالی انقلاب درخصوص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اظهار داشت : رهبر انقلاب در در چند نوبت و بخصوص در دوره جدید در بیانات خود فرموده اند و تاکید کرده اند که فلسفه‌ وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبیین و تثبیت ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پایش پیشرفت‌های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های عظیم ایران اسلامی و انقلابی است. مدیریت راهبردی چالش‌های این حوزه با «استفاده کامل و کارآمد و هم‌افزا از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها» و نیز «مهار تهدیدها و آسیب‌ها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجهه‌ی هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزه‌گران» از جمله تکالیف اصلی این شورا است. وعرصه‌های کلیدی و اساسی مانند تولید علم، سبک زندگی، آموزش و پژوهش، فرهنگ عمومی، مهندسی فرهنگی، حوزه‌های مهمی هستند که ساماندهی آن در جمهوری اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است. ” و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه‌بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند.” و  همچنین ” شورای عالی باید بتواند همه ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و منابع انسانی حوزه فرهنگ را متناسب با شرایط ، بازآرایی و هم‌افزا کند.” که متاسفانه شورای عالی انقلاب در دوره های مختلف کم تحرک و یا بی تحرکت ببوده است .

* وی در خصوص محدود نشدن جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به یک تشکل گفت :اینکه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به یک تشکل و ایجاد دبیرکل داشتن ، نبایستی محدود شود ، بلکه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بایستی همه تشکلهای بزرگ و کوچک و حتی نیروهای منفرد انقلابی را در برگرفته و بتواند در راستای اهداف انقلاب و بر محوریت بیانات رهبری ایفای نقش نماید . تا با ارتقای توانمندیها ، و نقش‌آفرینی آحاد مردم جامعه در ‌جهت اهداف انقلاب در حوزه های عملیاتی مورد نیاز فعال و موثر واقع شوند .

* ایشان در خصوص ضرورت قرارگاه فرهنگی جبهه انقلاب گفت : جبهه فرهنگی انقلاب نیاز به قرارگاه فرهنگی جهت رصد تهاجمات فرهنگی ، پایش، هماهنگی ، تولید ، نشر و گسیل امکانات فرهنگی دارد !

* دکتر هاشمی فشارکی در خصوص نیاز تهران به قرارگاه فرهنگی جبهه انقلاب بیان داشت :تهران در حالیکه معضلات بیشتری دارد و در معرض هجمه وسیع تری قرار دارد در نقص فعالیت شورای فرهنگ عمومی با محوریت امام جمعه تهران را دارد. و جبهه فرهنگی نهادها و نیروهای انقلابی نیاز به مرکزی برای هماهنگی و هدایت امور فرهنگی دارد ، لذا جبهه فرهنگی انقلاب نیاز به قرارگاه فرهنگی دارد ، قرارگاهی جهت رصد تهاجمات فرهنگی ،  پایش، هماهنگی، تولید، نشر و گسیل امکانات فرهنگی دارد . چرا که تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از نیازهای روز ضروری جامعه اسلامی در برابر تهدیدات فرهنگی دشمن می باشد .

* وی در خصوص رسالت جبهه فرهنگی انقلابی برای تحقق شعار ۱۴۰۲ اظهار داشت : رشد تولیدات فرهنگی – هنری بخصوص مستند و فیلم کوتاه در راستای جهاد تبیین در ترسیم دستاوردها و نیز تهدیدات دشمنان و رشد تولیدات هنری در فرهنگ سازی تولید داخلی و مهار تورم در امنیت روانی فرهنگ سازی معماری بومی ، رشد تولیدات علمی معماری بومی ، رشد تولیدات طرحهای معماری متناسب با اهداف انقلاب اسلامی

* ایشان در خصوص سلبریتی مسولیت شناس و سلبریتی بی تعهد گفت : سلبیریتی ما مرحوم حاج نادر طالب‌زاده و معمار شهید آوینی بودند و هنرمندان متعهد انقلابی هستند ، کسانی که رسالت مدارند ، نه رضالت مدار ، فعالان جبهه فرهنگی انقلاب که صحنه‌آرایی جبهه حق و باطل را تشریح میکنند ؛ نه سلبریتی رضالت مدار که از پله های برنامه های برنامه های جمهوری اسلامی بالا رفته و هم درآمدهای هنگفت کسب کردند و هم مشهور شدند و بجای کمک به نظام در بحرانها ، نه تنها ساکت نبودند ، بلکه همسو با اهداف دشمن رفتار خصمانه داشتند و بر التهابات افزودند و اینک نیز برای فرار جانیان از قصاص دنبال رضایت گرفتند از خانواده شهدای مظلوم اغتشاشات ۱۴۰۱ هستند .

* دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در پایان گفت : همه بایستی با بینش صحیح و با ذکاوت حرکت نموده ، تا ناخواسته بعنوان سرباز فرهنگی دشمن مبدل نشده و همه نیروهایی که قلبشان برای انقلاب می تپد بایستی بعنوان سرباز فرهنگی انقلاب درعرصه های نیاز در تلاش باشیم تا انقلاب اسلامی در گام دوم خود به تمدن نوین اسلامی دست یافته و زمینه ساز ظهور باشیم .