ایجاد ساختار جدید در آموزش و پرورش برای روشنگری سیاسی نوجوانان
ایجاد ساختار جدید در آموزش و پرورش برای روشنگری سیاسی نوجوانان

نوری از شکل‌گیری ساختاری جدید در آموزش و پرورش برای تربیت نسلی با نگرش سیاسی و اجتماعی خبر داد.

«یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش در مورد برنامه وزارتخانه جهت آسیب‌شناسی در نحوه مواجه نوجوانان با مسائل سیاسی، اظهارداشت: در دوره‌های قبل یک اداره کل تربیتی و سیاسی در وزارتخانه وجود داشت و جلساتی در این راستا برگزار می‌شد، در حال حاضر باید در اندیشه شکل‌گیری چنین ساختاری باشیم.

نوری با اشاره به جزئیات شکل‌گیری این ساختار در وزارتخانه تاکید کرد: در شکل‌گیری این ساختار نیرویی اضافه نمی‌شود بلکه این مسئله راهبردی که موضوعی اساسی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در خصوص این مسئله مذاکراتی با معاونت پرورشی داشتیم و همچنین از کارشناسان و افراد صاحب نظر برای تحقق آن، حداکثر استفاده را خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه یادآورشد: ساعات تربیت سیاسی و اجتماعی یکی از زمان‌های آموزش در مدارس است، به اعتقاد من باید در راستای این مسئله با توجه به زیست بوم و شرایط جدیدی که ایجاد شده، اقداماتی صورت پذیرد.

عضو کابینه دولت سیزدهم درخصوص اتخاذ تصمیماتی از طرف وزارتخانه برای تبیین مسائل سیاسی میان نوجوانان خاطرنشان کرد: با شکل‌گیری ساختار عنوان شده، بی‌تردید وزارتخانه تصمیم و برنامه‌ای برای تبیین مسائل سیاسی میان نوجوانان خواهد داشت.

انتهای پیام