بنیاد شهید متولی ایثارگران در برنامه هفتم توسعه است
بنیاد شهید متولی ایثارگران در برنامه هفتم توسعه است

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بهترین راه اصلاح قوانین ایثارگری و به‌روزرسانی آنها را ارائه‌ی پیشنهاد از سوی بنیاد شهید به عنوان متولی ایثارگران دانست…

نیاد شهید به عنوان متولی امور ایثارگران در دولت، باید احکام جدید جامعه ایثارگری در برنامه توسعه هفتم را تهیه و به دولت و مجلس ارائه دهد.

محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به لزوم تجدید نظر و به‌روزرسانی احکام ایثارگران در برنامه هفتم به نقش و جایگاه ایثارگران در برنامه ریزی آینده کشور از سوی دولت و مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: قاعدتا در برنامه هفتم توسعه باید مانند برنامه ششم، جای احکام مربوط به ایثارگران را مدنظر داشته باشیم.

نماینده ایثارگر مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه‌ی سخنان خود با اشاره به این موضوع که اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم را ایثارگران تشکیل می دهند خاطرنشان کرد: ما تلاش می کنیم با بررسی و تحلیل احکام ایثارگران در برنامه ششم – که چه میزان عملیاتی شده و یا نشده و دلایل عملی نشدن آن چه بوده است – حکم هایی را بنویسیم تا نواقص برنامه ششم در برنامه جدید تکرار نشود. تا بر این اساس بتوانیم به درستی و به صورت بهتری در خدمت ایثارگران عزیز (خانواده معظم شهدا، فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان) باشیم.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی بهترین شیوه اصلاح قوانین ایثارگری و به‌روزرسانی آنها را ارائه‌ی پیشنهادات از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی جامعه‌ی ایثارگری دانست و یادآور شد: به نظر من بهترین شیوه برای اینکه کار پخته‌تر و مورد قبول دولت واقع شود این است که پشنهادات بر مبنای نیازهای روز و آینده باشد.

نماینده دوره هشتم، نهم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر این اساس اگر احکام در دولت تصویب شود ما در مجلس این آمادگی را داریم که آنها را بررسی و تصویب کنیم. بنابر این من فکر می کنم پخته‌ترین روش این است که خود بنیاد شهید و امور ایثارگران این کار را انجام دهد. البته بقیه‌ی مجامع ایثارگری هم می توانند هر کدام پیشنهادات خود را به مجلس و دولت ارائه دهند.

مفتح در پاسخ به این سوال که آیا بنیاد شهید و امور ایثارگران از نظر قانونی فقط نسبت به ایثارگران درصدبالا مسوولیت دارد، در حالی که جمع کثیری از ایثارگران ما از درصدپایینی هستند متذکر شد:  نه؛ این طور نیست و در این مورد دو دیدگاه مطرح است. یک دیدگاه این است که بنیاد شهید باید مباشر این کار باشد و خودش عمل کند؛ اگر چه ممکن است خیلی هم مطلوب نباشد.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصصی بودن احکام ایثارگری در برنامه هفتم توسعه در خصوص دیدگاه دوم خاطرنشان کرد: بحث دوم این است که بنیاد شهید به صورت بخشی در مورد ایثارگران ورود و به طور مثال در حوزه‌ی اشتغال فرزندان ایثارگران اقدام کند؛ چرا که معلوم نیست همه ایثارگران بتوانند در بنیاد شهید مشغول به کار شوند. اما می تواند متولی انجام این کار شود. عرض من این است که هر حکمی بنیاد شهید بیاورد، فکر می کنم که پخته‌ترین کار باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس یازدهم در پایان در توضیح استدلال خود تصرریح کرد: ساختار دولتی این کار، بنیاد شهید و امور ایثارگران است. بنابر این در این خصوص باید با بنیاد صحبت و هماهنگ کنیم که وارد گود اجرا شود؛ هر چند ممکن است در برخی جاها ادعا کند که بودجه و منابع مالی مورد نیاز را نداریم. اما عیبی ندارد که این حرف را بزند. هر چند که اگر در برنامه‌ی هفتم احکم را بیاورند، دولت در لایحه‌ی بودجه، متناسب با برنامه‌ی هفتم توسعه اعتبار مورد نیاز را تامین می کند.