مرکز کنترل زیرساخت حوزه انرژی ، مغز آن مرکز بوده و بایستی همواره کاملا  امن و پایدار در برابر تهدیدات باشد !
مرکز کنترل زیرساخت حوزه انرژی ، مغز آن مرکز بوده و بایستی همواره کاملا  امن و پایدار در برابر تهدیدات باشد !

در نشستی که در خصوص طراحی مرکز کنترل زیرساخت حوزه انرژی در تاریخ ۷ ابان ۱۴۰۱ برگزار شد ، دکتر سید جواد هاشمی فشارکی الزامات دفاع غیرعامل در طراحی مرکز کنترل زیرساخت حوزه انرژی را تبیین کرد .

 *  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز درخصوص اهمیت زیر ساخت در برابر شرایط اضطراری بیان داشت : مرکز کنترل زیرساخت حوزه انرژی ، مغز آن مرکز بوده و بایستی کاملا  امن و پایدار در برابر تهدیدات باشد .و موضوعات ایمنی و پایداری مرکزکنترل زیرساخت حوزه انرژی بایستی در مراحل جانمایی ساختمان در سایت ، ملاحظات محوطه سازی ساختمان ، طراحی ساختمان در بخشهای معماری بنا ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی  و مخابراتی و الکترونیکی و همچنین ملاحظات در هنگام ساخت بنا و ملاحظات در هنگام بهره برداری توسط کارکنان در نظر گرفته شود .

* ایشان در خصوص جانمایی ساختمان در سایت مجتمع اظهار داشت : در هنگامی که یک زیر ساخت حوزه انرژی درحال طراحی می باشد ، موقعیت مناسب مرکزکنترل آن کجا بایستی باشد فاصله از جداره های کناری سایت مجتمع داشته و حریم های لازم در فاصله ایمن از نقاط پر خطر داشته و به فضاهای ضروری مرکز کنترل نزدیک باشد .

* وی در خصوص ملاحظات محوطه سازی ساختمان مرکزکنترل زیرساخت حوزه انرژی گفت : در طراحی محوطه پیرامون ساختمان مرکز کنترل بایستی حریم نزدیک شدن خودرو به ساختمان راعیت شده و پیاده رو و فضای سبز و… پیرامون ساختمان دارای تمهیدات خاص باشد و برای کانالها و تاسیسات منتهی به ساختمان ملاحظات ویژه ای داشته باشد .

* ایشان در خصوص طراحی معماری ساختمان جدیدالاحداث مرکزکنترل زیرساخت حوزه انرژی بیان داشت : ملاحظاتی که در طراحی معماری ساختمان جدیدالاحداث مرکزکنترل زیرساخت حوزه انرژی بایستی در نظر گرفته شود شامل حجم ساختمان ، پلان، کیفیت فضاهای داخلی بخصوص اطاق مرکزی کنترل ، جزییات فضاها در کف و سقف و دیوار و درب و پنجره و شیشه و حفاظ و نرده ،سقف کاذب ، کف کاذب، مصالح ، رنگ ، بخش زیرزمین امن ویژه و فضاهای دومنظوره، علایم و تابلوهای راهنما برای شرایط بحران و ….

 

* وی در خصوص طراحی سازه ساختمان مرکزکنترل زیرساخت حوزه انرژی اظهار داشت : سازه نوع اسکلت و پی و اسکلت، دال سقف نهایی، دال سقف زیر زمین و جداره زیر زمین ، مواد و مصالح مصرفی و….

* ایشان در خصوص طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان مرکزکنترل زیرساخت حوزه انرژی گفت : نوع تاسیسات، گرمایش، سرمایش، اب، گاز، داکتهای عمودی، کانالهای ورودی، لوازم و تجهیزات مصرفی تاسیساتی ….

* دکتر هاشمی فشارکی در خصوص طراحی تاسیسات برقی ساختمان مرکزکنترل زیرساخت حوزه انرژی چنین تبیین کرد : برق، برق اضطراری، اطفا حریق ساختمان، اژیر اعلام، کنترل هوشمند ورود و خروج، انواع روشنایی، نوع تجهیزات برقی، مخابرات، بیسیم، دوربین مداربسته، شبکه رایانه،، لوازم و تجهیزات مصرفی برقی….

* ایشان در خصوص ملاحظات در هنگام ساخت مرکزکنترل زیرساخت حوزه انرژی اظهار داشت :  ملاحظاتی که برای احداث ساختمان جدید مرکز کنترل بایستی در نظر گرفته شود: نحوه برگزاری مناقصات ، استعلام شرکت های مجری ، ملاحظات در محیط ساخت ، وظایف ناظر و…

* وی در خصوص ملاحظات در هنگام بهره برداری مرکزکنترل زیرساخت حوزه انرژی گفت :  ملاحظاتی که در هنگام بهره برداری از ساختمان مرکز کنترل بایستی در نظر گرفته شود:  نکاتی که کارکنان شاغل  و نیز تعمیرکاران بایستی رعایت کنند .

* دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در پایان گفت : انرژی پیشران تمامی فعالیت های صنعتی و اقتصادی بوده و هرگونه حادثه در زیرساختهای برق ، نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاه و…. ، سبب وقفه در فعالیتها را بهمراه خواهد داشت و مرکز کنترل حکم مغز و نبض آن مجموعه بوده و مسایل ایمنی و امنیت آن بسیار حایز اهمیت می باشد و بایستی بدقت رعایت گردد .