ساحت علم و مراکزآموزشی بایستی از آلودگی ها پاک بوده و پاکیها را دنبال کنند . که همانا تلاش و جهاد علم نافع و پژوهش های موررد نیاز کشور در گام دوم انقلاب اسلامی است !
ساحت علم و مراکزآموزشی بایستی از آلودگی ها پاک بوده و پاکیها را دنبال کنند . که همانا تلاش و جهاد علم نافع و پژوهش های موررد نیاز کشور در گام دوم انقلاب اسلامی است !

در آغازسال تحصیلی ۱۴۰۱ دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی در کلاس درس کارشناسی ارشد خویش ، در یک گفتگوی دوستانه و سوال و جوابهای مبادله شده ، مباحث مهمی در خصوص جایگاه علم و دانش و وضعیت آشوبهای اخیر که با تعداد معدودی به دانشگاههای کشور نیز کشانده شد ، بیان نمود .

  * دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی در کلاس درس خویش در آغازسال تحصیلی جدید ، پیرامون حوادث اخیر گفت : فضای مدرسه ودانشگاه محل اندیشه و تدبر بوده و بایستی از الودگی های سیاسی و امنیتی بدور باشد و اکثریت محصلان و دانش جویان کشور دل در گرو وطن و انقلاب دارند و این حرکتهای محدود مانند کفی است که بسرعت فرو خواهد نشست و هیچ ثمری بجز خسارت برای کشور ندارد.

* ایشان درخصوص شان دانشگاه و دانشجو  بیان داشت : دانشگاه محل آموختن علم و دانش و فنون است ، و شأن دانشجویی فرا گیری و اندوختن برای ساختن اینده جامعه خویش می باشد .

* وی خطاب به دانشجویان گفت : دشمنان خارجی و عوامل دلداده داخلی خیرخواه این ملت نیستند و محصلین و دانشجویان عزیز به خصوص جدید الورودها ، بایستی هوشیار بوده و به شبکه ها و کانالهای فضای مجازی توجه نکنند و رفتاری متناسب با جایگاه علم آموزی و شان آموزش و طلب و جستجوی علم و دستیابی بدان داشته باشند ، ساحت علم مقدس بوده و بایستی از الودگی ها پاک بوده و پاکیها را دنبال کرده و ساختن اینده پاک باشد .

* وی درخصوص بزرگترین مصادیق منکر درعالم اظهار داشت : امروز بزگترین منکر امریکای جنایتکار و شیطان بزرگ ، اسراییل وحشی و غده سرطانی در جهان اسلام ، غربیهای مکار و منافقین وجیه المنظر داخلی و خارجی می باشد . که براساس اصل تبری علاوه بر برائت قلبی از انان ، بایستی لعن و نفرینشان کرده و با طرحها و برنامه های آنان بشدت مخالف کرده و آنها را افشا نمود . شناخت دشمنان ظهور ، دورى از فتنه‌هایی که اینان بپا میکنند و شبهه‌هاى کفرآمیزی که منتشر میکنند ، بسیار حساس بوده وبایستی از انان پرهیز کنیم .

* ایشان درخصوص بزرگترین منکردر ایران  بیان داشت : با توجه به اینکه بزرگترین معروف نظام اسلامی می باشد ، لذا هر حرکت در تضعیف نظام منکر تلقی میشود ، حتی اعتراضات و شورشهای ساده نیز بغی علیه نظام اسلامی و بزرگترین منکر تلقی میشود و غیر قابل قبول می باشد. حتی نشرمطالب یاس اور ضربه به نظام تلقی میشود و بایستی اجتناب شود. همچنین سکوت خواص و عوام نیز از بی تعهدی انان در شناخت معروف و منکر بوده و بی قیدی به احکام اسلامی آنان را در درک شناخت حساس زمانه را می رساند .

* دکتر هاشمی فشارکی درخصوص عوامل آشوبهای اخیر گفت کسانی که به هر نحویی در این اشوبها نقش داشته اند ولو اینکه برخی بدون غرض و مرض و احساساتی عمل کرده باشند ؛ در واقع بغی علیه نظام اسلامی داشته اند و گناه کبیره ای را مرتکب شده اند . همچنین نخبگان و صاحب منصبانی که در این جریانات موضوع گیری نکرده و ساکت بوده اند ، به تکلیف خود عمل نکرده و انان نیز از مظلوم که نظام جمهوری اسلامی است ، دفاع نکرده و جفا کرده و گنهکارند .

* ایشان درخصوص وضعیت علم و دانشگاه در پیش از انقلاب  اظهار داشت : دانشگاهها از لحاظ علمی نه تنها تولید نافع نداشتند ، بلکه حتی مترجم  خوبی از علوم وارداتی نبودند . وضعیت عقب افتادگی شرم اور علمی داشتند . فضای دانشگاه نیز بشدت پلیسی و خفقان آور بود ، بنحویی که بشدت با اظهار نظر کوچکی برخورد می شد و اوج فاجعه نیز در سیزدهم آبان ۱۳۵۷ و در روزهای اوج‌ گیری انقلاب اسلامی ده ها نفر از دانش ‌آموزانی که برای تظاهرات در محوطه دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، توسط مأموران حکومت پهلوی به شهادت رسیدند.

* این استاد دانشگاه درخصوص وضعیت علم و دانشگاه در بعد از انقلاب  بیان داشت : در پیش از انقلاب اسلامی آمار تولیدات علمی بسیار اندک بود ولی آمار تولیدات علمی ایران بعد از انقلاب چندین برابر رشد پیدا کرد و ایران رتبه اول علمی (تعداد مقالات) در منطقه و رتبه شانزدهم را در جهان حائز گردیده است . و پژوهشگران ایران اسلامی در رتبه نخست انتشار مقالات علمی هستند . تعداد دانشگاه‌های کشور از ۱۵ واحد دانشگاهی به بیش از ۲۶۴۰ واحد رسیده است. رشد کمی دانشجویان کشور از ۱۵۵هزار نفر پیش از انقلاب به بیش از چهار میلیون و دویست هزار نفر رسیده است وهمچنین افزایش ۱۰برابری تعداد هیات علمی دانشگاهها و فضای ازاد علمی و فعالیتهای سیاسی اجتماعی بسیار حایز اهمیت است . و به تعبیر رهبر انقلاب یک رستاخیز علمی در کشور بوجود آمده است .

* ایشان درخصوص علت کشاندن آشوبها به مراکز آموزشی گفت دشمنان با سو استفاده از احساسات جوانان محصل و دانشجو بدنبال ضربه به سیر صعودی علم و انحراف در رشد علمی در مراکز علمی بوده و در نهایت بدنبال تضعیف نظام اسلامی و ایران مقتدر می باشند .

* دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی درپایان درخصوص علم و پژوهش در گام دوم انقلاب  بیان داشت : براساس توصیه های گام دوم انقلاب اسلامی که رهبر انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ صادر کرده اند ، جهاد علمی نخستین راهبرد کشور در گام دوم انقلاب است که بایستی توسط اساتید و دانشجویان و مراکز پژوهشی تلاش و جهاد علم نافع و پژوهش های موررد نیاز کشور مورد توجه اساسی قرار گیرد ، تا کشورمان قلل علمی جهان را درگام دوم انقلاب فتح نمودبعنوان مرجع برتر جهان قرار گیرد .