انقلاب اسلامی ملهم از نهضت عاشورا بوده و تاثیرات شگرفی بر شکوفایی  نهضت حسینی در عصر حاضر داشته و هر دو بستر ساز ظهور مهدوی اند !
انقلاب اسلامی ملهم از نهضت عاشورا بوده و تاثیرات شگرفی بر شکوفایی  نهضت حسینی در عصر حاضر داشته و هر دو بستر ساز ظهور مهدوی اند !

مراسم عزاداری دهه دوم محرم در مسجد بسیج اقشار در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴٠۱ برگزار شد. سخنران این مراسم دکتر سید جواد هاشمی فشارکی با موضوع « تاثیرات متقابل نهضت حسینی و انقلاب اسلامی» بود.

دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی ضمن تسلیت سالروز مصیبت کربلا، درخصوص اهداف نهضت عاشورا گفت: قیام امام حسین(ع) براساس نقل بیانات امام معصوم(ع) شامل اهداف زیر بوده است :  احیای مظاهر و نشانه‌های اسلام اصیل و ناب محمدی ؛ اصلاح و بهبود وضع مردم سرزمین‌های اسلامی ؛ مبارزه با ستمگران اُموی جهت تأمین امنیت برای مردم ستمدیده ؛ فراهم ساختن بستری مناسب برای عمل به احکام و واجبات الهی ؛ طلب اصلاح در امور امت پیامبر (ص) ؛ امر به معروف؛ نهی از منکر ؛ عمل به سیره رسول‌خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) همانند برپایی نماز ؛ دعوت (و عمل) به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) ؛ احیای سنت پیامبر(ص) که از بین رفته است و برپایی مظاهر حق و حقیقت ؛ از بین بردن بدعت‌ها (که جایگزین احکام خدا و سنت پیامبر شده است)  ؛ ترویج حق و عمل به آن ؛ نهی از ترویج باطل و بازداشتن از عمل به آن ؛ عدم پذیرش زندگی ذلت‌بار و ننگین دنیا و انتخاب زندگی با سعادت آخرت؛ نجات مسلمانان از بی خبری نسبت به احکام دین و وظایف خویش در برابر پروردگار ؛ رهایی بندگان خدا از گمراهی با آگاه ساختن آنان به لزوم پیروی از رهبران واقعی دین می باشد .

وی درخصوص دستاوردهای قیام امام حسین(ع) چنین بیان داشت : نجات دین اسلام از انحراف و تحریف (اصلاح دین جدش) ؛ زنده کردن شعایر اسلامی در جامعه ؛ آگاه ساختن انسان‌های غفلت زده و وجدان‌های خفته ؛ برانگیختن نیروهای ایمانی در درون نهفته ؛ متزلزل کردن بنیان کاخ‌های ظلم ستم ؛ آموختن انتخاب بهترین شیوه خوب مردن و درس شهادت ؛ آموختن راه اصلاح جامعه از فساد و فاسد ؛ نمایش معنی واقعی آزادگی و آزادمرد بودن ؛ بن‌بست شکنی در جامعه ظلمت‌زده و انتخاب هجرت و جهاد ؛ مجاهده در راه اسلام تا پای اهدای جان خود و اهل‌بیت خویش ؛ اقامه نماز اول وقت، حتی در میدان جنگ ؛ بنیان‌گذاری نهضت انقلابی می باشد ؛ و  همین دستاورد ها بایستی براساس شرایط زمانی و مکانی هیات ها دنبال نمایند .

ایشان شرایط پیش از انقلاب اسلامی را مشابه شرایط پیش از قیام امام حسین (ع) دانست و گفت : وضعیت پیش از انقلاب از قبیل  فساد مالی و اخلاقی دربار پهلوی ، ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور ، غرب‌گرایی و باستان گرایی حکومت پهلوی برای تضعیف اسلام ، انسداد نظام سیاسی ، اختناق و استبداد شدید ،  نارضایتی‌های اجتماعی ؛ دخالت شدید سفارت امریکا و انگلیس در امور داخلی ایران ، محرومیت و بی عدالتی ، سیطره نظام سلطه دوبلوک غرب و شرق بر کشورهای اسلامی ؛ پهلوی‌ها و قاجارها عامل عقب ماندگی ها  ؛  تحقیر کشور در دوران پهلوی  ؛  ضربه های اخلاقی توسط پهلوی بوده ؛ که مهمترین و خطرناک ترین آن ؛ اسلام زدایی توسط شاه و ایجاد بدعتهای خطرناک بود ؛ و قیام امام خمینی نیز همانند جدش برای احیای دین اسلام قیام نمود .

وی در تفاوت عمده نهضت امام حسین (ع) و نهضت امام خمینی گفت : نهضت امام حسین (ع) توسط امام معصوم (ع) شکل گرفت ولی در انقلاب ایران توسط غیرمعصوم رهبری شد . اولی مبدع براساس اتصال به منبع وحیانی نبوی (ص) بود ولی دومی برگرفته از نهضت امام حسین (ع)  ؛ اولی بدلیل عدم همراهی مسلمانان توفیق ظاهری نیافت ولی دومی با همراهی اکثریت ملت ایران موفق به تغییر نظام سیاسی گشت .

دکتر هاشمی فشارکی در خصوص تاثیر نهضت حسینی بر انقلاب اسلامی چنین بیان داشت :  انقلاب اسلامی و نهضت حسینی بریکدیگر تاثیر متقابل داشته اند . خدمات نهضت حسینی بر انقلاب اسلامی شامل این موارد بوده بنحویی که اساسا ریشه انقلاب در نهضت حسینی قرار داشته و دارد ، ریشه دفاع مقدس در نهضت کربلا بوده و مقوم بقای انقلاب ؛ نهضت عاشورا بوده و همواره انقلاب را در برابر امواج دشمنان آبیاری و مصون کرده است  .

وی همچنین در خصوص تاثیر انقلاب اسلامی بر نهضت حسینی چنین گفت : خدمات انقلاب اسلامی بر ارتقای مراسم عزای حسینی شامل این موارد بوده است : ایجاد فضای کاملا باز و آزادی برای انجام مراسم عزاداری امام حسین (ع) ؛ ایجاد تحول و انگیزه مضاعف ؛گسترش کمی و کیفی مراسم مساجد وتکایا ؛ بیانات مکرر امامین انقلاب و مسئولین نظام در خصوص اهمیت و ضرورت مراسم محرم ( برعکس مسولین پیش از انقلاب) ؛ برگزاری مجالس در ادارات دولتی ؛ حمایت های مادی و معنوی نهادها و سازمانها از تکایا ؛ حمایت و کمک در واگذاری ملک وپروانه ساخت و تجهیزات  ؛ همراهی ماموران انتظامی در برقراری نظم و امنیت در زمانهای مراسم ؛ نجات حرمهای امام حسین (ع) و….  از تخریب داعش ؛ شناسنامه دار کردن تکایا ؛ تولید محتوا ( در دانشگاهها و مراکز ) ؛ برنامه های شیرخوارگان ؛ راهپیمایی جاماندگان اربعین ؛ نهادهای تبلیغی در خارج کشور ؛ گسترش دامنه آن به فراسوی مرزها ؛ اوج آن با بسیج امکانات کشور در مراسم پیاده روی دهها میلیونی اربعین حسینی تجلی یافته و روبه گسترش است.

وی درخصوص رسالت ما در عصر حاضر گفت:  بایستی براساس پنج منشور بسیار مهم برنامه های خود را تنظیم کنیم ؛ اهتمام به قرآن و معارف قرآنی ؛ فعالیت برمحوریت مسجد محله خویش ؛ پیاده سازی وصیت نامه امام ؛ وصیت نامه های شهدا ؛ اجرای راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ؛ و راهبرد این پنج منشور نیز براساس “جهادتبیین” می باشد . آن چنان که امام سجاد (ع) علیرغم دوران اسارت و شرایط سخت حکام غاصب خطبه‌های روشنگرانه ای در کوفه، شام و مدینه داشتند و همچنین جهاد تبیین خویش را با استفاده از الفاظ دعا و گریه در هنگام نوشیدن آب وسربریدن حیوان برای انتقال پیام عاشورا بکار برده اند . هدف اصلی مجالس ما بایستی مروج گفتمان انقلاب اسلامی بوده باشد و هدف برنامه ای نیز جذب و هدایت جوانان  وپرورش جوان هیاتی انقلابی باشد . ولازمه آن داشتن نظم و برنامه و هدف با حضور روحانی انقلابی در محوریت برنامه ها می باشد .

دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی در پایان درخصوص رسالت ما در برابر تهدیدات دشمنان گفت: دشمنان مشغول برنامه ریزی علیه نهضت عاشورا هستند ، تا آنرا به انحراف بکشند و یا ازدرون تهی کنند .و هزینه های زیادی نیز دارند می کنند . یکی از برنامه های آنان پرورش شیعه انگلیسی شیرازی و جریان صدر و …… ؛ در برابر شیعه ناب می باشد. همچنین شکارچیان دشمن ، برخی خطا‌های کوچک مجالس مذهبی را جمع آوری کرده و با عملیات روانی برای تخریب باور‌های مسلمان جهان و همچنین سایر مردم جهان استفاده می کنند. دشمنان اسلام بشدت در صدد هستند تا نهادهای مذهبی را از کارکرد اصلی خودشان یعنی تأثیرگذاری آن دردفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی دور کنند و نظام اسلامی را از کارآمدی باز دارند و جامعه را دلسرد و ناامید به اینده درخشان پیش رو نمایند و همگان موظفند ؛ این تهدیدات را رصد کرده و توطئه دشمنان را خنثی کرده و روحیه امید را تقویت و تلاش ها را مضاعف کرده و پیام عاشورا را به دنیا منتقل کنیم ؛ تا ان شاالله با فرهنگ عاشورایی ، زمینه سازی قیام  امام مهدی (عج) را در گام دوم انقلاب اسلامی فراهم سازیم .