ماجرای این دو شهید هم نام کنار هم از این قرار است که سال ۵۹ محمود مراد اسکندری در جنگ تحمیلی عراق وایران شهید میشود و ۷ سال بعد برادر زاده اش که هم نام عموی شهیدش بود بدنیا میاید وسال ۹۴ در سوریه شهید مدافع حرم میشود شادی روح هر دو شهید صلوات

ماجرای این دو شهید هم نام کنار هم از این قرار است که

سال ۵۹ محمود مراد اسکندری در جنگ تحمیلی عراق وایران شهید میشود

و ۷ سال بعد برادر زاده اش که هم نام عموی شهیدش بود بدنیا میاید

وسال ۹۴ در سوریه شهید مدافع حرم میشود

شادی روح هر دو شهید صلوات