پوتین – (خاطراتی از رزمندگان لشکر ۲۷ محمد رسول الله)
پوتین – (خاطراتی از رزمندگان لشکر ۲۷ محمد رسول الله)

شماره چاپ ۰۰۱ نوع جلد نرم شابک ۹۷۸۶۲۲۹۷۳۶۲۷۲ تعداد صفحه ۰۱۶ سال چاپ ۱۳۹۹ ناشر مرکز مطالعات پژوهشی ۲۷ بعثت قطع خشتی بزرگ مترجم مولف فاطمه حاتمی محمدعلی سپهر سایر ویژگی‌ها

شماره چاپ۰۰۱
نوع جلدنرم
شابک
تعداد صفحه۰۱۶
سال چاپ۱۳۹۹
ناشر
قطعخشتی بزرگ
مترجم
مولف
سایر ویژگی‌ها