تصاویر/ مترو نیویورک سال ۲۰۲۲
تصاویر/ مترو نیویورک سال ۲۰۲۲

بسیاری از مردم فقیر آمریکا از مترو برای سرپناه استفاده می‌کنند.

منبع : مشرق