هفت سین واقعی امریکاییها
هفت سین واقعی امریکاییها

رییس جمهور امریکا در کنار هفت سین ایرانی برای فریب ایرانی روی دیگر چهره هفتاد جنایت امریکایی
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

ایالات متحده که دهها مورد اقدام جنایتکارانه علیه ملت ایران داشته و هم اکنون نیز تحریمهای ظالمانه علیه ایران دارد ، با اقدامی فریبکارانه پیام نوروزی برای ایرانیان داده است.

معنی واقعی پیام نوروزی و تصویر بایدن در کنار سفره هفت سین :

  • سرورهای فضای مجازی و ماهواره ای اش درخدمت جنگ نرم و شبیخون فرهنگی
  • سرباز خدمت بودن اصلاح طلبان و غربزدگان در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران
  • سازمان ملل و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی علیه ملت های مظلوم و بخصوص ایران
  • سرنیزه ۲۰ ساله به سمت مردم افغانستان و عراق با هدف محاصره ایران
  • سعودی با کشتار مکرر مردم مظلوم یمن و قظیف با حمایت همه جانبه امریکا
  • سرجنگی موشکباران و بمباران و جنایات هفتاد ساله اسراییل غاصب غده سرطانی منطقه ما توسط ولد نامشروع امریکا
  • سر بریدن های وحشیانه داعش با حمایت امریکا و غرب تا مرز ایران

 

لازم به ذکر است جو بایدن رییس جمهور فرتوت امریکا ، درکنار هفت سین ایرانی نوشت: من و جیل می خواهیم بهترین آرزوهایمان را برای همه کسانی که نوروز را در سراسر جهان جشن می گیرند، ابراز کنیم !

از سوی دیگر ، رسانه های زنجیره ای که سرمایه های تبلیغاتی و اجتماعی امریکا و اسرائیلند با ذوق زدگی زیاد ، تصاویری از حضور بایدن و همسرش کنار سفره هفت سین را منتشر کردند و برعکس به آیت الله رییسی تاختند که چرا این سفره هفت سین در دکور پیام نوروزی رییس جمهور ایران نیست ! درحالیکه در دوره های روسای جمهور پیشین هم نبوده است .

ظاهرا اصلاح طلبان غربگدا ، عقده گشایی خود را علیه رییس جمهوری انقلابی دولت سیزدهم که درمبارزه با مشکلات ناشی از اربابشان و دولت قبلی امید به برجام امریکایی داشت را بروز داده اند !