لازمه تاب آوری شهری؛ اعمال تمهیدات پایداری در زیرساختها ؛ اجزا و عناصر شهری است .
لازمه تاب آوری شهری؛ اعمال تمهیدات پایداری در زیرساختها ؛ اجزا و عناصر شهری است .

همایش پروژه های عمرانی استان البرز سازمان مدیریت استان البرز با حضور مدیران فنی همه ادارات ودستگاههای استان در روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ با سخنرانی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی درتالار اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان. با محوریت مبانی تاب آوری شهری برگزار گردید .

دکتر هاشمی فشارکی  ویژگیهای تاب آوری در شهر و الزامات زیرساختهای شهری را طی سه ساعت تبیین و تشریح کرده و گفت : مخاطرات شهر و زیرساختهای شهری دارای پیشینه با قدمتی زیاد و همزاد با بشر بوده است و بشر نیز برای مقابله با آن تمهیدات زیادی بکار بسته ولی با رشد صنعت و فناوریها دامنه آن هم رو به گسترش می باشد ، لذا لازم هست تمهیدات نیز متناسب با نوع مخاطرات و به منظور پیشگیری و کاهش اسیب پذیریها باشد.

ایشان همچنین گفت : تمهیدات پایداری شهر بایستی براساس تامین نيازمندي هاي اساسي شهروندان در شرایط بحران باشد ،لذا تامین آب سالم وبهداشتی ، نان و آذوغه ، بهداشت ودرمان شهروندان ، امنیت ودفاع شهری ، سرپناه امن عمومی ، سوخت وانرژی پایدار ، ارتباطات امن وپایدار از نیازهای ضروری بوده ، که علاوه بر نهادهای مسول ذیربط ؛ مراکز اداری ، خدماتی و ….. نیز بایستی این تمهیدات را در مرکز خود پیش بینی کنند .

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی گفت :  تمهیدات و اقدامات پایداری شهر بایستی ؛ علاوه بر اعمال در طرح جامع شهر ، در کلیه مراحل برنامه ریزی ؛ مکان یابی ؛ طراحی و اجرای بخش های مختلف ادارات و مجموعه های مسکونی نیز صورت گیرد .

لازم به یاد آوری است ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز با همکاری دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان البرز همایش تخصصی پدافند غیرعامل در پروژه های عمرانی را در تاریخ  ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ در تالار همایش های الکترونیکی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز برگزار نموده بود و دکتر هاشمی فشارکی علاوه بر سخنرانی در این همایش ؛ دو جلسه مجازی دیگر توسط برگزار نموده بود و این نشست پایانی آن بوده ؛ که در آن به تفضیل پرداخته و مصادیقی از اقدامات در هرحوزه را بیان نمود .

شهرتاب اور و زیرساختهای تاب اوری ، شهر پایدار و پدافند شهری ، محله امن و پایدار ، مدیریت شهری و شهر تاب اور